جشنواره شهید دکتر مصطفی چمران

جشنواره شهید دکتر مصطفی چمران

توجه به توسعه علوم، علم آموزی، تکریم و حمایت از علماء و دانشمندان از توصیه های مؤکّد در ادبیات دینی ما بشمار می رود. عنایات خاص مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و مطالبات مستمر معظم له از مسئولان کشور در راستای فراهم کردن زمینه‌ی پیشرفت‌های علمی و فناوری و حمایت همه جانبه از دانشمندان، نخبگان و فرهیختگان در سال های اخیر به یک گفتمان جدی در کشور تبدیل شد و موجب تحرک فعالان عرصه علم و فنآوری گردید. دست اندرکاران عرصه علم و پژوهش با حرکتی جهادی و جهشی فوق‌العاده در ابعاد گوناگون جایگاه علمی کشورمان را ارتقاء بخشیده و در برخی از موارد مرزهای دانش را درنوردیدند. در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ضمن مطالبه ادامه پر شتاب این حرکت تا رسیدن به قله های دانش بر گسترش «خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی» به عنوان اهداف مهم انقلاب اسلامی تأکید شده است. در دستیابی به این اهداف، بسیج اساتید نقش تعیین کننده ای را برعهده دارد، با توجه به اینکه رقابت های علمی رهیافت سنجیده ای برای ارزش نهادن و اهمیت بخشیدن به تلاش اساتید و نخبگان جامعه دانشگاهی کشور است، در راستای تحقق اهداف مذکور، «اولین جشنواره بین‌المللی شهید چمران» در چارچوب این آیین نامه برگزار می‌شود. کلیه آثار فعالیت های علمی فرهنگی، هنری و پژوهشی در زمینه های علوم انسانی و هنر، فنی و مهندسی و علوم پایه با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به ویژه سه محور خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی، و رویکرد حل‌المسائلی و اولویت‌های ملی و بین المللی و با اهداف ذیل خواهد بود: الف- تحقق منویات مقام معظم رهبری به ویژه مفاد ارزشمند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، ب- ترویج فرهنگ خودسازی، جامعه پردازی و تمدن‌سازی، ج- شناسایی و معرفی نخبگان دانشگاهی به ویژه جوانان در زمینه های مختلف علمی و فن آوری در سطح ملی و بین المللی، د- ارج نهادن و تقدیر از پژوهشگران، نوآوران و فن‌آوران درسطح ملی و بین المللی. به منظور ارج نهادن و گرامیداشت شخصیت های برجسته علمی، انقلابی، فرهنگی و دانشگاهی جهان اسلام، این جشنواره به نام اندیشمند فرزانه، عارف مجاهد شهید بزرگوار دکتر مصطفی چمران نامیده شده است. شهید چمران، نمونه بارز استاد تراز انقلاب اسلامی می باشد.

دبیرخانه نخستین جشنواره شهید دکتر مصطفی چمران